Ansprechpartner

Monika Ingendorf

Adresse:
Karl-Marx-Str. 9
44141 Dortmund

Telefon:
0231-551110

E-Mail:
am.hoefer@ish.de  

Herr Joachim Höfer

Adresse:
Karl-Marx-Str. 9
44141 Dortmund

Telefon:
0231-551110

E-Mail:
am.hoefer@ish.de
Impressions